Teamsamenstelling en score

Teamsamenstelling en score

Zo werkt een team

Een Volwassenenteam bestaat uit minimaal 5 lopers (m/v). Teams kunnen worden gevormd door collega’s, vrienden, sportmaatjes, buren, enzovoort.

Om je team aan te melden, stuur je een bericht naar BosloopMalden@Pedaleurs.nl met vermelding van de naam van je vereniging en de teamnaam. We zorgen ervoor dat de teamnaam wordt opgenomen in de lijst en je krijgt hiervan een bevestiging.

Score

De teamscore wordt bepaald op basis van de beste vier (bij jeugdteams de beste 5) individuele scores binnen een team. Opvallend is dat van ieder teamlid de tijd wordt 'gewogen': er wordt rekening gehouden met geslacht en leeftijd.

Hierdoor kan bijvoorbeeld de snelste vrouw van 45 jaar even goed of zelfs beter presteren dan de snelste man van 39 jaar. De scoreberekening gebeurt uiteraard op basis van de netto tijd. Eerlijker (en sneller) kan het niet. Klik hier voor meer informatie over tijden en correctie naar de normtijd. Voor een uitleg over de berekening, raadpleeg de World Masters Athletics website.

Voor de teamuitslag wordt voor elke BosTeamloper een individuele score berekend. Hierbij wordt ieders tijd omgerekend naar een normtijd op een afstand van 5 km. De beste 4 scores worden samengevoegd om tot het teamresultaat te komen. Bedenk dat het niet voldoende is om als eerste over de finish te komen, om als winnaar te worden erkend!!

Basis voor de berekening van de individuele scores is de nettotijd. Deze nettotijd kan alleen worden geregistreerd met een chip die door de organisatie wordt verstrekt. Een loper die zonder chip loopt, kan dus niet worden meegenomen bij de berekening van de teamscore.

Reglement

Voor meer gedetailleerde informatie over diverse zaken met betrekking tot de BosTeamloop, raadpleeg het reglement.

Onze sponsoren